Máy trộn thịt công nghiệp

Máy trộn thịt nằm ngang
Máy trộn thịt nằm ngang

18,500,000 VND 20,500,000 VND