Lò nướng bánh mì xoay

Lò nướng bánh mì xoay
Lò nướng bánh mì xoay

58,000,000 VND 68,000,000 VND

Lò nướng bánh mì xoay 8 khay
Lò nướng bánh mì xoay 8 khay

69,000,000 VND 89,000,000 VND

Lò nướng dạng xoay 16 khay
Lò nướng dạng xoay 16 khay

140,000,000 VND 170,000,000 VND

Lò nướng xoay 12 khay
Lò nướng xoay 12 khay

115,000,000 VND 135,000,000 VND

Lò nướng bánh mì xoay 6 khay
Lò nướng bánh mì xoay 6 khay

58,000,000 VND 68,000,000 VND