Tủ hấp giò chả

Tủ hấp giò chả 6 khay
Tủ hấp giò chả 6 khay

7,700,000 VNĐ 8,200,000 VNĐ

Tủ hấp giò chả công nghiệp
Tủ hấp giò chả công nghiệp

5,500,000 VNĐ 6,500,000 VNĐ

Tủ hấp giò chả dùng điện và gas
Tủ hấp giò chả dùng điện và gas

10,200,000 VNĐ 11,000,000 VNĐ